Правила та умови

ФОП СУРКОВ О.М,  в особі інтернет-магазину PUBLISHER.ORG.UA (далі ПРОДАВЕЦЬ), публікує цей договір, який є публічним договором-офертою на адресу як фізичних, так і юридичних осіб (далі ПОКУПЕЦЬ) про наступне:

Стаття 1. Предмет договору-оферти.

1.1. ПРОДАВЕЦЬ зобов’язується передати у власність ПОКУПЦЮ, а ПОКУПЕЦЬ зобов’язується сплатити і прийняти замовлені в інтернет-магазині PUBLISHER.ORG.UA товари (далі ТОВАР).

Стаття 2. Момент укладання договору.

2.1. Текст даного Договору є публічною офертою (відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України).

2.2. Факт оформлення ЗАМОВЛЕННЯ ТОВАРУ у ПРОДАВЦЯ  є беззаперечним прийняттям даного Договору, і ПОКУПЕЦЬ розглядається як особа, яка вступила з ФОП СУРКОВ О.М в договірні відносини.

2.3. Оформлення ЗАМОВЛЕННЯ ТОВАРУ і розрахунку здійснюється шляхом здійснення онлайн-замовлення ПОКУПЦЕМ на сайті інтернет-магазину PUBLISHER.ORG.UA. Підтвердження замовлення шляхом здійснення ПРОДАВЦЕМ телефонного дзвінка ПОКУПЦЮ не є обов’язковим і виконуються тільки у тому випадку, якщо ПРОДАВЦЮ необхідно уточнити істотні умови виконання ЗАМОВЛЕННЯ.

Стаття 3. Характеристики ТОВАРУ.

3.1. У зв’язку з різними технічними характеристиками моніторів колір ТОВАРУ може відрізнятися від представленого на сайті.

3.2. Характеристики і зовнішній вигляд ТОВАРУ можуть відрізнятися від описаних на сайті.

Стаття 4. Ціна ТОВАРУ.

4.1. Ціни в інтернет-магазині вказані у гривнях  (UAH) за одиницю ТОВАРУ.

4.2. Тарифи на надання послуг з доставки вказані в інтернет-магазині на кожен ТОВАР в залежності від його характеристики.

4.3. Загальна сума ЗАМОВЛЕННЯ вказується в розділі «Кошик» в рядку «Разом».

Стаття 5. Оплата ТОВАРУ.

5.1. При готівковій формі оплати ПОКУПЕЦЬ зобов’язаний сплатити ПРОДАВЦЕВІ ціну ТОВАРУ в момент його передачі.

5.2. При безготівковій формі оплати обов’язок покупця щодо сплати ціни ТОВАРУ вважається виконаним з моменту зарахування відповідних грошових коштів в розмірі 100% (ста відсотків) передоплати на розрахунковий рахунок ПРОДАВЦЯ.

5.3. При безготівковій формі оплати прострочення сплати Покупцем ціни ТОВАРУ на термін понад 5 (п’яти) днів є істотним порушенням цього договору. В цьому випадку ПРОДАВЕЦЬ вправі в односторонньому порядку відмовитися від виконання цього договору, повідомивши про це покупця.

5.4. ТОВАРИ поставляються ПОКУПЦЕВІ за цінами, найменуванню, в кількості, що відповідає рахунку, що оплачено Покупцем.

Стаття 6. Доставка ТОВАРУ.

6.1. Доставка ТОВАРУ ПОКУПЦЮ здійснюється  способом, адресою і в терміни, що узгоджені ПОКУПЦЕМ при оформленні ЗАМОВЛЕННЯ.

6.2. Точна вартість доставки ТОВАРУ визначається Відповідно до тарифів та умов компанії – форвардера і не може бути змінена після узгодження ЗАМОВЛЕННЯ ПОКУПЦЕМ.
6.3. Неявка ПОКУПЦЯ або не вчинення інших необхідних дій для прийняття ТОВАРУ у терміни, що визначені для відповідного способу доставки, можуть розглядатися ПРОДАВЦЕМ в якості відмови покупця від виконання Договору.

Стаття 7. Гарантії на товар.

7.1. На всю продукцію, що продається в Інтернет-магазині є всі необхідні сертифікати якості та санітарно-гігієнічні висновки.

7.2. Гарантійний термін експлуатації на ТОВАР, який за своїми характеристиками передбачає такі терміни, встановлює виробник ТОВАРУ. У такому випадку термін гарантії вказується в гарантійному талоні.

Стаття 8. Права та обов’язки сторін.

8.1. ПРОДАВЕЦЬ зобов’язується:

8.1.1. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених діючим законодавством.

8.1.2. Надати ПОКУПЦЕВІ можливість отримання безкоштовних консультацій електронною поштою або за допомогою мессенджерів за адресами, що вказаними на сайті магазина. Обсяг консультацій обмежується конкретними питаннями, пов’язаними з виконаннями ЗАМОВЛЕННЯ.

8.1.3. ПРОДАВЕЦЬ залишає за собою право змінювати цей Договір в односторонньому порядку до моменту його укладення.

8.2. Покупець зобов’язується:

8.2.1. До моменту укладення договору ознайомитися зі змістом договору-оферти, умовами оплати та доставки на сайті магазина .

8.2.2. Надавати достовірну інформацію про себе (ПІБ, контактні телефони, адресу електронної пошти) і реквізити для доставки ТОВАРУ.

8.2.3. Прийняти та оплатити ТОВАР в зазначені в цьому Договорі терміни.

Стаття 9. Відповідальність сторін та вирішення спорів.

9.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством.

9.2. Продавець не несе відповідальності за доставку ЗАМОВЛЕННЯ, якщо Покупцем вказано неправильну адресу доставки.

9.3. ПРОДАВЕЦЬ не несе відповідальності, якщо очікування покупця про споживчі властивості ТОВАРУ виявилися не виправдані.

9.4. ПРОДАВЕЦЬ не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань по доставці ТОВАРУ, якщо вони є наслідком форс-мажорних обставин.

9.5. Покупець, оформляючи замовлення, несе відповідальність за достовірність наданої інформації про себе, а так само підтверджує, що з умовами цього Договору ознайомлений і згоден.

9.6. Всі суперечки і розбіжності, що виникають при виконанні Сторонами зобов’язань за цим Договором, вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості їх усунення, СТОРОНИ мають право звернутися за судовим захистом своїх інтересів.

Стаття 10. Повернення і обмін товару.

10.1. Вимога покупця про обмін або повернення ТОВАРУ підлягає задоволенню відповідно до умов статті  9  Закону України “Про захист прав споживачів”

10.2 Не підлягають обміну (поверненню), ТОВАРИ якщо вони не задовольняють споживачів з будь-яких причин, які включені до переліку, що встановлено Постановою КМУ від 19 березня 1994 р. N 172, у тому числі друковані видання.

10.3 Не підлягають обміну (поверненню), ТОВАРИ якщо вони не задовольняють споживачів з будь-яких причин, які є комп’ютерними файлами або кодами, у тому числі електронні книги та аудіокниги.

Стаття 11. Форс-мажорні обставини.

11.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором на час дії непереборної сили. Під непереборною силою розуміються надзвичайні і непереборні за даних умов обставини, що перешкоджають виконанню своїх зобов’язань Сторонами за цим Договором. До них відносяться стихійні явища (землетруси, повені і т. П.), Обставини суспільного життя (воєнні дії, надзвичайні стани, найбільші страйки, епідемії і т. П.), Заборонні заходи державних органів (заборона перевезень, валютні обмеження, міжнародні санкції заборони на торгівлю і т. п.). Протягом цього часу СТОРОНИ не мають взаємних претензій, і кожна з сторін приймає на себе свій ризик наслідків форс-мажорних обставин.

Стаття 12. Термін дії договору.

12.1. Договір набирає чинності з моменту оформлення ЗАМОВЛЕННЯ, і закінчується при повному виконанні зобов’язань Сторонами.